GUSH

Siellä elämä oli yltäkylläisempää. Täydellisempää jotenkin. Ja meillä oli vain se hetki. Kaikki muu oli turhaa. 1. Vähennä elementtejä. Silloin siellä soi ‘Cure’. Siinä oli hieno kontrasti. Sensuellia turmiollisuutta. Haluaisin korostaa hedonismia, joka liittyi siellä elämiseen. Runsautta. […] 2. Järjestä kirjastoa jo ennen teoksen aloittamista. 3. Päätä jotain suuntaviivoja. 4. Vältä kaikkien ideoiden niputtamista yhteen teokseen, sillä kaikki ideat eivät sovi keskenään yhteen, vaikka kuinka organisaoisi. […] 5. Pidättäydy kaaosajatuksessa.

/

Life there was more abundant. More full somehow. And we had just that moment. Everything else was irrelevant. 1. Reduce elements. The Cure was playing in the background. It was a fine contrast. Sensual decadence. I would like to emphasize the hedonism that was associated with living there. Opulence. […] 2. Organize the library before starting a work. 3. Decide on some guidelines. 4. Avoid bundling all ideas into one work, since all ideas do not fit together, no matter how organized. […] 5. Stay with chaos.

Text: Sofia Järnefelt